Giám định ADN tố cáo kẻ khiến bé lớp 7 mang bầu

Giám định ADN tố cáo kẻ khiến bé lớp 7 mang bầu

03-10-2016|432

Giám định ADN tố cáo kẻ khiến bé lớp 7 mang bầu Mai không...

Xem chi tiết
CÓ HAY KHÔNG SINH ĐÔI CÙNG MẸ NHƯNG KHÁC BỐ?

CÓ HAY KHÔNG SINH ĐÔI CÙNG MẸ NHƯNG KHÁC BỐ?

26-09-2016|485

sinh đôi nhưng có thể khác bố

Xem chi tiết
Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

24-09-2016|470

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

Xem chi tiết
Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

23-09-2016|391

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

Xem chi tiết
Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

09-09-2016|449

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Xem chi tiết
Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

09-09-2016|520

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Xem chi tiết
Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

08-09-2016|820

Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

Xem chi tiết
Biểu đồ di truyền màu mắt

Biểu đồ di truyền màu mắt

08-09-2016|1602

Biểu đồ di truyền màu mắt

Xem chi tiết
Trang đầu  < 5 6 7 >