Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

24-09-2016|357

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

Xem chi tiết
Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

23-09-2016|305

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

Xem chi tiết
Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

09-09-2016|352

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Xem chi tiết
Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

09-09-2016|400

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Xem chi tiết
Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

08-09-2016|500

Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

Xem chi tiết
Biểu đồ di truyền màu mắt

Biểu đồ di truyền màu mắt

08-09-2016|879

Biểu đồ di truyền màu mắt

Xem chi tiết
Tìm hiểu khái niệm độ chính xác và xác suất của xét nghiệm ADN

Tìm hiểu khái niệm độ chính xác và xác suất của xét nghiệm ADN

08-09-2016|276

Tìm hiểu khái niệm độ chính xác và xác suất của xét nghiệm ADN

Xem chi tiết
GIẢI THÍCH VỀ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA CON

GIẢI THÍCH VỀ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA CON

08-09-2016|301

GIẢI THÍCH VỀ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA CON

Xem chi tiết
Trang đầu  < 5 6