CÓ HAY KHÔNG SINH ĐÔI CÙNG MẸ NHƯNG KHÁC BỐ?

CÓ HAY KHÔNG SINH ĐÔI CÙNG MẸ NHƯNG KHÁC BỐ?

26-09-2016|464

sinh đôi nhưng có thể khác bố

Xem chi tiết
Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

24-09-2016|450

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

Xem chi tiết
Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

23-09-2016|369

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

Xem chi tiết
Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

09-09-2016|425

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Xem chi tiết
Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

09-09-2016|487

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Xem chi tiết
Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

08-09-2016|731

Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

Xem chi tiết
Biểu đồ di truyền màu mắt

Biểu đồ di truyền màu mắt

08-09-2016|1331

Biểu đồ di truyền màu mắt

Xem chi tiết
Tìm hiểu khái niệm độ chính xác và xác suất của xét nghiệm ADN

Tìm hiểu khái niệm độ chính xác và xác suất của xét nghiệm ADN

08-09-2016|358

Tìm hiểu khái niệm độ chính xác và xác suất của xét nghiệm ADN

Xem chi tiết
Trang đầu  < 5 6 7 >