Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau

24-09-2016|1297

Hút thuốc làm hại DNA người tới 30 năm sau. DNA center

Xem chi tiết
Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DDC Hoa Kỳ.

23-09-2016|1024

Sinh ba giống hệt nhau về mặt di truyền khẳng định bởi DNA center Hoa Kỳ.

Xem chi tiết
Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

09-09-2016|1313

Tâm trạng căng thẳng có thể truyền qua gene?

Xem chi tiết
Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

09-09-2016|1589

Các mẫu có thể xét nghiệm ADN

Xem chi tiết
Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

Tại sao con tôi mang nhóm máu này?

08-09-2016|4817

Tại sao con tôi mang nhóm máu này? DNA center

Xem chi tiết
Biểu đồ di truyền màu mắt

Biểu đồ di truyền màu mắt

08-09-2016|12949

Biểu đồ di truyền màu mắt

Xem chi tiết
khuyến mãi

khuyến mãi

10-09-2016|2596

Ưu đãi khi xét nghiệm adn cha con, mẹ con và thai nhi tại DNA center hoa kỳ tại...

Xem chi tiết
Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

10-09-2016|2912

Hướng dẫn thanh toán xét nghiệm adn qua DDC Vietnam

Xem chi tiết
Trang đầu  < 7 8 9 >  Trang cuối