GIẢI THÍCH VỀ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA CON

ADN (acid deoxyribonucleic) là phân tử mang thông tin di truyền để xác định các đặc điểm sinh học. Ở người, ADN nhân nằm trong nhân tế bào. Trong quá trình thụ thai, một nửa ADN của người cha và một nửa ADN của người mẹ kết hợp với nhau để tạo thành ADN của người con. Sự kết hợp theo quy luật di truyền này của ADN, một khi được phân tích, sẽ cho phép xác định cha mẹ sinh học.

bao hiem suc khoe

Khi một xét nghiệm mối quan hệ huyết thống cha con chỉ ra ADN của người con không khớp với người cha giả định, thì khả năng người cha giả định đó là người cha sinh học (cha thật) của người con bị loại trừ 100% (nghĩa là người cha giả định không phải là cha đẻ của người con được xét nghiệm). Khi ADN của người con khớp (tuân theo quy luật di truyền) với người cha giả định, thì khả năng người cha giả định đó là cha sinh học của người con với xác suất từ 99.9% trở lên. Để xét nghiệm, đầu tiên tế bào có nhân được tách từ mẫu sinh học thu từ các đối tượng tham gia xét nghiệm (mẫu tế bào niêm mạc miệng, tóc có gốc, máu, tinh trùng…). Sau đó ADN ở các tế bào này sẽ được tách chiết, tinh sạch và chạy PCR.

Nhờ PCR, hàng tỷ bản sao các đoạn ADN đặc trưng được tạo ra từ ADN của người con và của người cha giả định. Điều này cho phép các nhà khoa học của chúng tôi phân tích ADN từ một lượng mẫu rất nhỏ.

Những đoạn ADN đặc trưng này sẽ được phân tích tiếp trong máy phân tích trình tự gen để xác định kích cỡ của các đoạn ADN đặc trưng trong từng mẫu. Kết quả là mỗi mẫu xét nghiệm sẽ có bản dữ liệu thông tin di truyền đặc trưng riêng.

Dữ liệu ADN của đứa trẻ là duy nhất – chỉ ra rằng một nửa thừa hưởng từ mẹ và một nửa thừa hưởng từ cha. Nếu dữ liệu ADN đó thể hiện rằng các đoạn ADN đặc trưng của người cha giả định được xét nghiệm không khớp với các đoạn ADN đặc trưng của người con, thì kết luận sẽ loại trừ khả năng có mối quan hệ huyết thống (nghĩa là người cha giả định không phải là cha đẻ của người con được xét nghiệm). Nếu các đoạn ADN khớp, thì xác suất về khả năng có quan hệ huyết thống cha con bắt đầu được tính toán dựa trên tần suất gen STR của các chủng tộc người (Châu Á, Châu Âu…)

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ